Centrografic - Tipografie Targu Mures, MuresCentrografic - Tipografie Targu Mures, Mures

Informaţii si comenzi (+4) 0265-220.004 sau office@centrografic.ro

Ajutor

Avantajele utilizării publicităţii prin materiale tipărite

In prezent, există o mare varietate de tipuri de materiale tipărite, ceea ce impune o atentă selecţie a tipurilor de materiale tipărite ce vor fi utilizate. Dimensiunile tipăriturii variază în funcţie de necesităţi, acest lucru fiind posibil datoriăa facilităţilor extraordinare oferite de programele de tehnoredactare şi datorită dezvoltării tehnicilor de tipărire.

În cazul unei mape promoţionale este importantă cunoaşterea numărului de exemplare executate, numărului de cititori, precum şi a locului unde aceştia au citit conţinutul mapei. Din acest din urma punct de vedere cititorii pot fi împărţiţi în cititori primari (acele persoane care au citit conţinutul mapei acasă) şi cititori secundari (acele persoane care au citit mapa in afara locuinţei personale).

Rezultatele unor cercetări efectuate asupra acestor două categorii de cititori au relevat faptul că cititorii primari acordă o mai mare atenţie mesajului informaţional al mapei, în timp ce cititorii secundari acorda o atenţie redusă acestora. Numărul celor care citesc un exemplar, de exemplu al unei reviste, categoria în care se încadrează cititorii, precum şi caracteristicile acestora sunt determinate prin cercetări de marketing realizate pe eşantioane reprezentative de către întreprinderi de specialitate (în ţara noastră astfel de cercetări sunt realizate printre alte întreprinderi şi de instituţii specializate: IMAS, A.C. Nielsen).

În funcţie de informaţiile disponibile se calculează costul per mia de cititori sau costul per mia de prospecţi care au oportunitatea de a recepţiona mesajul. Determinarea costului per mia de prospecţi este mult mai eficientă permiţând cunoaşterea exactă a costului transmiterii mesajului către publicul ţintă.